Obavijest poslovnim partnerima

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 94/18.) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn).

S obzirom da je Vukovarska gospodarska zona d.o.o. obveznik javne nabave, svi poduzetnici koji nam isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune i prateće isprave sukladno EU normi (2014/55/EU).Vukovarska gospodarska zona d.o.o. nakon ovog datuma neće smjeti izvršavati plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s europskom normom, te se stoga za implementaciju elektroničkih računa jednako moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.

 

Read More

Odluka o poništenju JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU VUKOVARSKE GOSPODARSKE ZONE D.O.O.

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93,34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), i ovlasti utvrđenih Izjavom o osnivanju društva VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje gospodarskom zonom (u nastavku: Društvo), članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) direktor Društva Davor Foriš, dana 11. lipnja 2019.god., donosi Odluka o poništenju JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU VUKOVARSKE GOSPODARSKE ZONE D.O.O.

Izmjena i dopuna otvorenog poziva za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93,34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), i ovlasti utvrđenih Izjavom o osnivanju društva VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje gospodarskom zonom (u nastavku: Društvo), Uprava Društva objavljuje Izmjenu i dopunu otvorenog poziva za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone d.o.o.

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), i ovlasti utvrđenih Izjavom o osnivanju društva VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje gospodarskom zonom (u nastavku: Društvo), članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) direktor Društva Davor Foriš, dana 29. travnja 2019.god. , raspisuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU VUKOVARSKE GOSPODARSKE ZONE D.O.O.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Dana 1. rujna 2016. godine objavljuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly).Natječaj te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama : www.bic-vukovar.hr