Obavijest poslovnim partnerima

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 94/18.) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn).

S obzirom da je Vukovarska gospodarska zona d.o.o. obveznik javne nabave, svi poduzetnici koji nam isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune i prateće isprave sukladno EU normi (2014/55/EU).Vukovarska gospodarska zona d.o.o. nakon ovog datuma neće smjeti izvršavati plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s europskom normom, te se stoga za implementaciju elektroničkih računa jednako moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.

 

Read More