Google prevoditelj

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Vijesti

 

Dana 1. rujna 2016. godine objavljuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC-Vukovar zgrada Poly).Natječaj te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama : www.bic-vukovar.hr

 

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUBVENCIONIRANO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA VUKOVAR

Dana 02.travnja 2016. godine objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar . Javni poziv te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama Poduzetničkog inkubatora Vukovar: www.bic-vukovar.hr

  

Dana 6.lipnja 2014.godine deblokirani su računi Vukovarske gospodarske zone d.o.o. i omogućeno normalno poslovanje

 Temeljem odluka Poglavarstva grada Vukovara od 2007.god.i 2008.god., darovnim ugovorima prenijeto je u vlasništvo zemljište na Vukovarsku gospodarsku zonu d.o.o. ,a da isto zemljište nije procijenjeno niti uneseno u temeljni kapital društva. Vrijednost zemljišta koje je Grad Vukovar darovao Vukovarskoj gospodarskoj zoni d.o.o., od strane Porezne uprave Vukovar procijenjeno je na 30.852.960,00 .Poreznim rješenjima od 5.listopada 2009.godine stvorena je porezna obveza Vukovarskoj gospodarskoj zoni d.o.o. na ime poreza na promet nekretnina u iznosu od 1.542.648,00 kuna. Tadašnja uprava društva je putem odvjetnika uložila  žalbe na navedena rješenja. Ministarstvo financija je krajem lipnja 2012.godine odbilo sve žalbe i prvostupanjska rješenja su postala pravomoćna.

Nova uprava društva je dana 6.prosinca 2012.godine uputila Ministarstvu financija Poreznoj upravi pismeni zahtjev za obročnom otplatom poreznog duga, a 7.veljače 2013.godine i drugi prijedlog za rješenje poreznog duga-nagodbom(ponuđeno zemljište u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone u zamjenu za porezni dug).

Ne čekajući odgovor Ministarstva financija( Porezne uprave, Središnjeg ureda) na naš prijedlog od 6.prosinca 2012 ,Porezna uprava Vukovar je Rješenjem o ovrsi od 9.kolovoza 2013.godine blokirala žiro račune Vukovarske gospodarske zone d.o.o. u ukupnom iznosu od 1.655.700,23 kune(1.542.648,00 kuna - glavnica+113.052,23 kuna-kamate).

Rješenjem Ministarstva financija (Porezne uprave, Središnjeg ureda) od 17.kolovoza 2013.godine ,zahtjev za obročnom otplatom duga od 6.prosinca.2012.god. je odbijen.

Dopisom Ministarstva financija od 13.ožujka 2014.godine odgovoreno je na naš prijedlog od 7.veljače.2013.godine da Porezna uprava nema interesa za preuzimanje ponuđene nekretnine za porezni dug te je u privitku dostavljen prijedlog Ministarstva financija za rješenje spornog duga i to Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji tražbine Ministarstva financija ,Porezne uprave od društva Vukovarske gospodarske zone d.o.o. Gradu Vukovaru za 1 kunu. Ovaj prijedlog Ministarstva financija je od strane Grada Vukovara pismeno prihvaćen 27.ožujka 2014.godine.

Uviđajući  s obzirom na smjene u Ministarstvu financija i Poreznoj upravi da neće doći do realizacije gore navedenog prijedloga rješenja poreznog duga u kratkom roku, uprava društva je 9.svibnja 2014.godine podnijela zahtjev Ministarstvu financija ,Poreznoj upravi za sklapanje sporazuma o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja u skraćenom postupku predstečajne nagodbe. Sporazum je prihvaćen i potpisan od strane Porezne uprave 3.lipnja 2014.godine. Sporazumom je predviđeno da se porezni dug riješi otpisom kamata i otplatom glavnice u ratama u roku 5 godina uz kamatu od 4,5%.

Prijedlog za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe predan je Financijskoj agenciji Osijek 4.lipnja 2014.godine. Rješenjem Financijske agencije Regionalni centar Osijek ,6.lipnja 2014.godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

Dana 6.lipnja 2014.godine deblokirani su računi Vukovarske gospodarske zone d.o.o. i omogućeno normalno poslovanje.

 

Brošura VGZ

 vgz-hr vgz-en vgz-de vgz-it

Pogodnosti koje nudi zona

slika2

            

 

 

 

 

              *Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za proizvodne djelatnosti,

              *Osobađanje  plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt u zoni od  

               dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt, i to:

               -    u prvoj godini 100%,

               -    u drugoj godini 50% i

               -    u trećoj godini 25%.

              *Oslobađanje plačanja poreza na tvrtku do tri godine,

              * Povrat 50% uplaćenih doprinosa,

              * Osigurana široka institucionalna podrška, povoljne kreditne linije,

              * Logistička potpora stručnih službi grada.

 

 


Infrastruktura zone

slika1

• Ceste s parkirnim mjestima
• voda
• plin
• kanalizacija
• telekomunikacije
• električna energija
• industrijski kolosijek u Zoni
• direktna povezanost željeznice u Zoni s Lukom Vukovar


Plan gospodarske zone

                                                                        pregledna karta-vgz-920px copy 10                                             

Natječaji


  IZMJENA I DOPUNA OTVORENOG POZIVA 

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

  OTVORENI POZIV za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar

  IZMJENA I DOPUNA OTVORENOG POZIVA

 UPUTE PONUDITELJIMA-Opći i Posebni uvjeti Otvorenog poziva