Google prevoditelj

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Za investitoreInformacije

Osnovne informacije za investitore

Vlasnik Postoji samo jedan vlasnik slobodnih parcela, a to je Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
Moguće djelatnosti Gospodarski prihvatljivi sadržaji: industrijski, obrtnički, zanatski, gospodarski pogoni svih vrsta skladišta, skladišno-veleprodajni prostori, te poslovne, upravne, uredske, trgovačke, ugostiteljske i turističke građevine, komunalne djelatnosti, reciklažna dvorišta, komunalne djelatnosti kao prateći sadržaji osnovne poslovne djelatnosti.
Max broj katova/visina građevine Proizvodno-poslovne građevine: podrum, prizemlje, četitri kata i potkrovlje.

Uredske građevine: dva podruma, prizemlje, osam katova i potkrovlje.

Cijena radne snage Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u Hrvatskoj za listopad 2010. iznosila je 5 303 kunu. 
Prosječna cijena struje 0,083 € niski napon,   0,051 € srednji napon,   0,038 € visoki napon
Cijena plina 0,5 €/m3 ( sa PDV-om )
Cijena vode 1,30 eur/m3 (9,51 kn)
Komunalni doprinos eur-kn/m3 Proizvodna poduzeća oslobođena su od plaćanja komunalnog doprinosa.

Ostala poduzeća plaćaju 20 kn/m³ - 2,72     €/m3 

Vodna naknada eur-kn/m3 Područje posebne državne skrbi:

Poslovne građevine, osim proizvodnih  15,75 kn/m3 - 2,14 €/m3
Proizvodne građevine                           1,85 kn/m3 - 0,25 €/m3
Otvorene poslovne građevine                5,25 kn/m3 - 0,71 €/m3

Komunalna naknada Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: od dobivanja uporabne dozvole u prvoj godini 100%, drugoj godini 50% i trećoj godini 25%,

Za detaljnije informacije kliknite OVDJE