Google prevoditelj

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ZonaUkratko

O nama

Vukovarska gospodarska zona (VGZ) osnovana je krajem lipnja 2007. godine, sa zadatkom razvijanja planova i strategija kako privući domaće i strane ulagače na područje gospodarske zone i Vukovara. Osnivač poduzeća je Grad Vukovar koji je prenio ovom poduzeću na upravljanje područje gospodarske zone od 33 ha. Vizija VGZ je stvoriti mjesto poslovne izvrsnosti, inovacija i razvoja, kao poticaj širenju znanja, pozitivnih društvenih vrijednosti i poboljšanja vanjske percepcije Vukovara. Stoga proizilazi naša misija, koja je stvoriti mjesto koje će biti temelj budućeg kvalitetnog razvoja Vukovara kao cjeline. Usvajanjem visokih kriterija odabira poslovnih subjekata i visokih kriterija vlastita poslovanja te poticanjem širenja i implementiranja znanja, dobre poslovne prakse i inovacija pozitivno utjecati na stvaranje budućeg „društva blagostanja’’ i „društva znanja’’ u svim njegovim temeljnim elementima.

Ciljevi

Dugoročni ciljevi

1. Stvoriti produktivno okruženje za održivi razvoj poduzetništva proizvodnog usmjerenja, odnosno pružiti poduzetnicima korisnicima vukovarske gospodarske zone punu savjetničku i administrativnu podršku, upoznavajući ih sa svim informacijama koje im mogu koristiti (npr. služeći im kao informativni centar o poticajima ili mogućnostima ulaganja) te im pružiti usluge koje stvaraju dodatne vrijednosti (npr. mogućnost treninga u poslovnim vještinama).

2. Smanjiti nezaposlenost. Uspješno izvršavanje projekta uvjetuje stvaranje određenog broja radnih mjesta i dugoročno zapošljavanje lokalnog stanovništva.

3. Privlačenjem investicija osnažiti gospodarstvo grada Vukovara.

Ova smjernica uvjetuje stvaranje strategija za privlačenje lokalnih i stranih investicija i materijale koji su potrebni za njeno implementiranje.

Ovi su dugoročni ciljevi ostvarivi kroz kratkoročne, specifične ciljeve koje poduzeće planira realizirati u roku kraćem od tri godine:

1. Privući domaće i strane investicije

2. U poslovanju koristiti prvenstveno lokalne gospodarske resurse i tako utjecati na njihov razvoj i širenje

3. Obnova bivše zgrade vatrogasnog doma gdje se planira smjestiti uprava poduzeća

4. Oblikovanjem kolaborativne mreže kvalitetno reagirati na specifične lokalne potrebe

5. Trajnom suradnjom s lokalnim obrazovnim ustanovama osigurati stručnost zaposlenih u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada

6. Usmjeravanjem poslovnih aktivnosti korisnika zone na proizvodnu djelatnost doprinijeti povoljnijem presjeku gospodarskih aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini.

Geostrateški položaj

VGZ nalazi se na zapadnom prilazu Vukovaru na državnoj cesti D2 (smjer Osijek-Vukovar-Ilok). Zona, kao i sam Vukovar, ima značajan geostrateški položaj, te se nalazi u neposrednoj blizini važnih prometnih pravaca.

Cestovna i željeznička infrastruktura dalje će se poboljšavati inicijativom izgradnje gradske obilaznice koja je dio budućih brzih cesta na linijama Osijek-Vukovar-Ilok te Vukovar-Vinkovci-Županja (spoj na prometni koridor X). Upravo obilaznica sa sustavom pristupnih cesta, kao kapitalni projekt, uvelike definira, ali i olakšava uvjete poslovanja svakog grada pa tako i Vukovara.

Najveće željezničko čvorište u Hrvatskoj udaljeno je samo 16 km te je cijeli prostor na sjecištu željeznice s državnim cestovnim prometnicama prema Vinkovcima i Osijeku.

Zračna luka Klisa nalazi se na pola puta između Vukovara i Osijeka, a značajna je i blizina koridora Vc. Međunarodna povezanost je isto tako snažna pogodnost zbog blizine i dobre prometne prohodnosti prema Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Srbiji.

Najveća prednost Vukovarske gospodarske zone je blizina Luke Vukovar. Vukovarska luka je jedina hrvatska luka na Dunavu, te zbog plovnog puta Rajna - Majna - Dunav, kao jednog od najznačajnijih europskih plovnih putova, poprima strateški značaj za grad Vukovar. Luka Vukovar je jedina hrvatska luka s tako velikim potencijalom kao transportno središte, te možemo naglasiti i prednost koju će stvoriti izgradnja višenamjenskog kanala Dunav - Sava uz kojeg se veže i daljnji razvoj i izgradnja luke. Niža cijena riječnog prijevoza i manji transportni troškovi robe, uspoređujući s morskim prometom, vrlo su privlačni za buduće korisnike Zone.