NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) / 24.12.2021.


NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) / 14.05.2021.


Izmjena i dopuna otvorenog poziva za prodaju ili osnivanja prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar / 26.02.2021.


Izmjena i dopuna otvorenog poziva za prodaju ili osnivanja prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar / 05.02.2021.


NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) / 13.11.2020.


NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) / 24.07.2020.


NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) / 12.06.2020.


NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) / 10.04.2020.


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU VUKOVARSKE GOSPODARSKE ZONE D.O.O. (18.10.2019.)
- PONUDBENI LIST


OTVORENI POZIV za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar / 16.02.2015.
- IZMJENA I DOPUNA OTVORENOG POZIVA  za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar / 28. 04. 2015.
IZMJENA I DOPUNA OTVORENOG POZIVA  za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar / 22.03.2016.
IZMJENA I DOPUNA OTVORENOG POZIVA  za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar / 31.05.2020.
IZMJENA I DOPUNA OTVORENOG POZIVA  za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Gospodarskoj zoni Vukovar / 25.08.2020.